Video | Facebooková komunikácia v kontaktnom centre

Telefonovanie je nosným pilierom kontaktných centier. Čo by ale prinieslo rozšírenie obzorov na chatovanie a ako do tohto zapadá Facebook a riešenie Omnichannel?

Telefonovanie je nosným pilierom kontaktných centier. Čo by ale prinieslo rozšírenie obzorov na chatovanie a ako do tohto zapadá Facebook a riešenie Omnichannel?

Rýchla reakcia, spokojný zákazník. V tomto videu Vám predstavíme možnosti, ktoré zo sebou prináša zaradenie Facebooku a chatovania do kontaktného centra.

Aké to teda sú, tie výhody Facebooku?

Facebook spadá pod Omnichannel komunikáciu, všetko je prehľadne spolu

Facebook prináša nástenku pre komentáre, rýchle reakcie

Zvyšuje sa komunikácia, zároveň sa zrýchľuje

Okrem osobnej komunikácie pomáhajú aj textové predvoľby

Rozširujú sa možnosti centra 

 

Neváhajte pozrieť si video ako ukážku možností Facebooku v prostredí Omnichannelu. Navyše je Facebook v balíčku Basic, nevyžaduje si výdavky navyše. Zaujali sme? 

Poďme komunikovať

Spoločne nájdeme cestu, ako dosiahnuť vaše ciele.

Kontaktujte nás