Poďme komunikovať

Nájdeme riešenia ako podporiť vaše strategické ciele a dosiahnuť vašu víziu.

Viktória Vatterová
Receptionist & Logistics Manager SK

ALCASYS Slovakia, a.s.

Fakturačné údaje

ALCASYS Slovakia, a.s.
​Staré grunty 36
P.O. Box 41
841 04 Bratislava
IČO: 35 879 335
IČ DPH: SK2021805764
IBAN: SK75 0900 0000 0051 7876 5409
BIC (SWIFT): GIBASKBX