content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Kontaktné centrá

&nbps;

Dajte Vašim zákazníkom pocit výnimočnosti

Moderné kontaktné centrum je vstupnou bránou do spoločnosti a je kľúčom k poskytnutiu  kvalitných prozákaznícky orientovaných služieb klientom a zároveň riadi i prácu backoffice. Umožňuje optimálne komunikovať s klientom pomocou rôznych komunikačných kanálov a poskytnúť rovnakú skúsenosť zákazníkovi pri každej komunikácii.

Optimalizácia a prideľovanie práce na back-office

Systém automatizovaného prideľovania úloh (iWD – intelligent Workload Distribution) dohliadne, aby každá komunikácia s Vašimi zákazníkom bola vybavené efektívne a včas.

Systém dohliada na všetky dôležité termíny, umožňuje spracovanie rôznych typov komunikácie, vrátane SMS, CHATu, E-MAILov, písomnej komunikácie, vstupov z iných systémov a ich včasnú distribúciu agentom na spracovanie.

Bezpečné overovanie hlasom

Hlasová biometria, čiže rozpoznávanie, analýza a syntéza reči pomáha zlepšiť služby pre zákazníka a ušetriť čas i peniaze. Nuance hlasová biometria umožňuje overovať totožnosť zákazníkov bez zbytočných otázok na prístupové kódy, heslá, čísla kariet, zmlúv a podobne, pričom na overenie identity postačí hlas klienta.

Pomocou hlasovej biometrie sa podstatne zvýši pohodlie zákazníka pri komunikácii s kontaktným centrom, skráti proces overovania identity a umožní agentom rýchlejšie pracovať na tom, čo je dôležité – obslúžiť požiadavku zákazníka.

Integrácia kontaktného centra

Integrácia s Vašimi systémami dá Vašim operátorom priestor poskytnúť klientom správne informácie rýchlo, bez zbytočných zdržaní a zároveň ponúkne prehľad o kontaktoch v rámci celej firmy, nie len v prostredí kontaktného centra.

Bez ohľadu na zvolený komunikačný kanál budú Vaši zamestnanci vždy schopní nadviazať na poslednú komunikáciu poprípade proaktívne kontaktovať klienta na základe výstupov z predošlej komunikácie.

All-In-One Multimedia kontaktné centrá

Zjednoťte všetku komunikáciu pod jednu platformu, čím dosiahnete ucelenú históriu komunikácie s klientom a prehľadný reporting práce Vašich operátorov. Zároveň systém zabezpečí prideľovanie interakcií podľa typu požiadavky vždy agentovi, ktorý vie daný typ požiadavky spracovať v správnom čase a poradí tak, aby boli spracované vždy včas.

Riadenie kvality, záznam a archivácia

Nahrávanie hovorov Vám ponúka spoľahlivú kontrolu a archiváciu Vašej firemnej komunikácie. Či už sa jedná o nahrávanie agentov vo Vašom kontaktnom centre alebo všetkých zamestnancov, nahrávací systém Vám neprinesie iba samotné nahrávanie hovorov, ale hlavne manažment kvality zrealizovaných hovorov, čím Vám umožní zlepšovať služby pre Vašich zákazníkov.

Referencia

finančná skupina pochádzajúca z Nemecka a z Rakúska

Vďaka spoločnosti Alcasys sme vybudovali moderné Klientské centrum pre širokú verejnosť i vlastnú odbytovú sieť. Centrum je vybavené najnovšou technológiou na platforme Genesys, čo z neho robí multimediálne kontaktné centrum podporujúce všetky komunikačné kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkcionality systému ušité nám na mieru umožňujú zabezpečiť vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšiť dovolateľnosť a zrýchliť spracovanie prichádzajúcich interakcií.

Mgr. Katarína Májeková
Vedúca oddelenia klientských služieb