Technológia prispôsobená firemným procesom

zabezpečí viac ako 1 milión hovorov ročne.

Rast zákazníckej spokojnosti

MED-ART, spol. s r.o. je veľkodistribútor liekov s celoslovenskou pôsobnosťou, zabezpečujúci služby zo 4 distribučných centier - Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Prešov. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1991, v roku 2019 dosiahla tržby 347 mil.

Zvýšenie spokojnosti zákazníkov sme dosiahli vďaka efektívnym pracovným procesom implementovaných do nového call centra.

Zvyšovanie nárokov na zákaznícke centrum odhalilo obmedzenia základnej telefónie

Vybudované telefónne ústredne primárne zabezpečovali príjem objednávok a zákaznícky servis pre klientov MED - ARTu. Časom základná telefónia už nedosahovala potrebnú efektivitu, bola nutná zmena, ktorá by viedla k zvyšovaniu kvality daných služieb a ku spokojnosti zákazníka. Riešenie bolo nové call centrum.

Nové pracovné procesy priniesli efektivitu práce

Riešenie od ALCASYSu prinieslo novú technológiu a postupy, ktoré vytvorili účinný systém práce call centra. Aplikácia nových procesov zabezpečila potrebné úkony, ktoré zvýšili výkonnosť práce telesales. Pracovníci call centra vidia na desktope informácie ku každému hovoru, dochádza k zachyteniu požiadavky od zákazníka s možnosťou „call back“. Riešenie prináša i automatizáciu odchádzajúcich volaní podľa plánov vývozu, či on-line monitoring prevádzky s možnosťou operatívnej zmeny nastavení. Detailný reporting umožňuje hodnotiť kvalitu každého obchodného hovoru. Dôležitou súčasťou daného riešenia je i efektívny zber objednávok a zákaznícky popredajný servis.

Prínos ALCASYSu je v dlhodobom koncepčnom procese optimalizácie call centra a špecializovanej agentskej aplikácie NEMO. Našou snahou je prinášať parciálne riešenia, ktorými posúvame vyššie úroveň služieb MED-ARTu

Ján Kostka,
CEO ALCASYS

Dobre fungujúce kontaktné centrum vedie k spokojnosti zákazníka

Zvyšujúce nároky na zákaznícke centrum viedli k vytvoreniu call centra a jeho nových pracovných procesov. Nami navrhnutý systém využíva Outbound kampaňový manažment, špeciálne upravený pre distribúciu a napomáha pracovníkom telesales spracovať každú požiadavku rýchlo a efektívne. Ročne tento tím vybaví viac ako 1 milión hovorov.