22.03.2021

Hour zvýšil spokojnosť zákazníkov vďaka vyššej dovolateľnosti

“Dnes vieme optimalizovať procesy tak, aby sme čo najefektívnejšie zabezpečili klientskú podporu bez dopadu na kvalitu.” hovorí zástupca spoločnosti.

Zvýšenie dovolateľnosti

Spoločnosť HOUR spol. s r.o. je slovenská IT firma, ktorá ponúka svojim klientom riešenia pre riadenie ľudských zdrojov a s ním súvisiacej agendy: personalistika, mzdy, dochádzka a oblasť účtovníctva.

Pri zachovaní počtu agentov na linke
dokážeme obslúžiť viac zákazníkov efektívnejšie.

Nutnosť zvýšiť efektivitu

Prudký nárast počtu zákazníkov HOUR spol. s r.o. priniesol aj zvýšené nároky na podporu. Tím podpory nie vždy stíhal spracovať všetky dopyty, dvíhať všetky telefonáty a odpovedať na všetky e-maily. Toto predstavovalo potenciálne riziká pre kvalitu poskytovanej služby.

Procesy a technológie

Call centrum, ktoré implementoval ALCASYS – systém IVR, identifikácia klientov, zavedenie call back-ov, nasadenie softphones, prinieslo klientovi vyššiu efektivitu pri spracovaní volaní. Znížila sa čakacia doba na linke zákazníckej podpory a zvýšila sa spokojnosť klientov.

“Vďaka riešeniu od ALCASYS zvládame nárast zákazníckych dopytov efektívnejšie a dokážeme poskytovať služby stále väčšiemu počtu zákazníkov.”

Ing. Branislav Horeháj,
Výkonný riaditeľ HOUR

Manažment na základe dát

Manažment HOUR má vďaka historickému a on-line reportingu call centra detailný
prehľad o prevádzke na linke zákazníckej podpory. Dnes vedia optimalizovať procesy tak, aby čo najefektívnejšie zabezpečili kvalitnú zákaznícku podporu.

Od začiatku spolupráce v roku 2007 dochádzalo k rozširovaniu kapacity a funkcionality riešenia call centra až na súčasných 12 agentov. Spolu vybavia viac ako 35.000 prichádzajúcich a odchádzajúcich telefonátov ročne.