Blog | 6 dôvodov, prečo je Omnichannel žiadaným riešením pre kontaktné centrá

Prečítajte si 6 benefitov, ktoré môže firma získať zavedením Omnichannel kontaktného centra do zákazníckej podpory.

Ako zvládať zákaznícky servis a obslúžiť čo najviac klientov, keď sú pobočky väčšiny firiem zatvorené? Problémy s prihlásením do systému. Neustálá nefunkčnosť call centra, vyšší počet hovorov i emailov a s tým súvisiaca nízka dovolateľnosť. Súčasná situácia je výzvou pre väčšinu kontaktných a zákazníckych centier.

Prečítajte si 6 benefitov, ktoré môže firma získať zavedením Omnichannel kontaktného centra do zákazníckej podpory.

1. VŠETKY DOPYTY NA JEDNOM MIESTE

Nie je nič horšie, ako keď vám súčasne pípne messenger, connection request na LinkedIn, smska či máte zmeškaný hovor. O emailoch, ktoré nabehli počas videokonferencie ani nehovoriac. 

S podobným problémom zápasia aj kontaktné centrá, kde agentom a agentkám prichádzajú z rôznych komunikačných kanálov dopyty a požiadavky. 

Agentom sa často stáva, že zatiaľ čo riešia telefonický dopyt, nabehne im ďalších 5 mailov a 3 správy cez chat na Messengeri. A tak sa ľahko môže udiať, že v závale množstva požiadaviek, pravá ruka nevie, čo robí ľavá a ľavá nevie, čo skôr. Dopyty narastajú, zákazníci čakajú, agenti nestíhajú.

Najkľúčovejšou výhodou Omnichannel kontaktného centra je to, že všetky komunikačné kanály: hovor, sms, chat, video, Facebook, Messenger či WhatsApp - združuje na jedno miesto. Agenti tak vidia všetky dopyty a nestrácajú čas preklikávaním medzi rôznymi platformami. Okrem toho sa daný dopyt pridelí operátorovi, ktorý je voľný a zároveň má špecifickú zručnosť, napríklad ovláda maďarčinu a môže tak hovoriť s klientom, ktorý iný jazyk neovláda dostatočne. 

2. VYŠŠIA DOVOLATEĽNOSŤ A EFEKTIVITA

Ľudia nie sú zvyknutí čakať. Sú netrpezliví a nič ich nevie viac frustrovať, ako keď dookola počúvajú odkaz, kde im robot na linke pravidelne opakuje - “najbližší voľný operátor sa vám bude venovať.” 

Keďže Omnichannel od Alcasys združuje všetky dopyty na jednom mieste, agenti nestrácajú čas rozhodovaním o prioritách, zvyšuje sa ich efektivita a s tým spojená dovolateľnosť. Vďaka vypracovaným FAQ vedia rýchlejšie odpovedať na prichádzajúce interakcie. Čo sa teda zníži - je priemerná dĺžka vybavenia klientskej požiadavky. 

 

3. KOMPETENTNÁ POMOC

Spomínate si, keď ste museli na zákazníckej linke dookola opakovať identifikačné údaje a opätovne vysvetľovať problém, ktorý práve riešite? Nuž, agent, ktorý funguje na OKC, vidí históriu zákazníka. Vie, kedy volal naposledy, s akým problémom sa obrátil na call-centrum. 

Súčasťou riešenia je ticketingový
systém.

Vďaka OKC ste schopní ponúknuť kompetentnú zákaznícku podporu. Súčasťou riešenia je ticketingový systém - ak vás zákazník kontaktuje s tou istou požiadavkou naraz cez rôzne kanály (zavolá vám, napíše mail a využije napríklad Messenger), ticketingový systém pridelí dopytu jedinečné ticket ID a spojí do neho požiadavky zo všetkých kanálov. Teda sa nestane aby na jednej a tej istej požiadavke pracovali viacerí agenti.

4. ŠIROKÁ VYUŽITEĽNOSŤ

Je jedno, na aký účel slúži kontaktné centrum. Omnichannel prináša riešenie na mieru a možno ho nasadiť ako základnú podporu pre zákazníkov, technický helpdesk, fakturácie, reklamácie, telemarketing i predaj. 

Bez problémov sa dá integrovať s už existujúcim internými systémami. Vďaka integrácii získate jednotný pohľad na zákazníka naprieč všetkými komunikačnými kanálmi, ktorý obsahuje históriu, bonitu aj aktuálnu požiadavku v riešení.

5. FLEXIBILITA

Mnoho kontaktných centier sa ocitlo pre pandémiu v situácii, keď ich obvyklé priestory zostali prázdne, pretože agenti nemohli prísť do práce alebo zostali v karanténe. Viaceré firmy prvé mesiace zápasili s tým, ako viesť zákaznícku podporu, ak väčšina pracuje z domu.

Cloud, alebo On-Premise? Vyberte si
možnosť, ktorá Vám vyhovuje viac.

Benefitom Omnichannel je flexibilita. Keďže je poskytovaná z cloudu, dostávate k dispozícii podporu, ktorá je dostupná nepretržite. Operátori pracujú z pohodlia domova a nie je tak problém zabezpečiť hladký priebeh poskytovania zákazníckej podpory aj v neočakávaných situáciách.

 Okrem toho flexibilita riešenia Omnichannel poskytuje manažérovi kontaktného centra možnosť komunikovať s nováčikmi a poskytovať im spätnú väzbu na ich výkon a zároveň ich aj koučovať. 

K dispozícii je tiež funkcia screenrecordingu. Supervízor získa ucelenú informáciu o tom, ako agent pracuje.  

6. AKTUÁLNE A PREHĽADNÉ DÁTA A ŠTATISTIKY

OKC ponúka manažérom a supervízorom v reálnom čase dáta o dopytujúcich zákazníkoch - priemerné časy odozvy, percento vybavených dopytov aj spokojnosť s podporou. 

Tiež máte prehľad o tom, koľko agentov je prihlásených, koľkí telefonujú - vybavujú dopyt. 

Na konci dňa máte k dispozícii štatistiky a dáta o tom, čo sa dialo v daný deň. 

Aj napriek tomu, že agenti a agentky pracujú z domu, obavy o strate prehľadu toho, čo sa práve deje, nie sú na mieste. 

BONUS NA ZÁVER: SPOKOJNÍ A LOJÁLNI ZÁKAZNÍCI 

Omnichannel kontaktné centrum predstavuje výborný a prispôsobivý nástroj na komunikáciu so zákazníkmi, ktorí komunikujú rôznymi kanálmi. 

Zvyšuje efektivitu, dostupnosť a spokojnosť zákazníkov.

Investícia do spokojných zákazníkov sa každému rýchlo vráti. 

Ing. Michal Skuhra

Poďme komunikovať

Spoločne nájdeme cestu, ako dosiahnuť vaše ciele.

Kontaktujte nás