Stále vpred – dva nové Genesys certifikáty v našej zbierke

&nbps;
 

Stále vpred – dva nové Genesys certifikáty v našej zbierke

Našim aj vašim zákazníkom chceme poskytovať len tie najlepšie služby. Preto sme nezaspali na vavrínoch a neustále sa rozvíjame. Našou nedávnou novinkou je rozšírenie našej zbierky certifikácií o dva nové certifikáty – Genesys Certified CIM8 Troubleshooting for Support.

Táto certifikácia je vzhľadom na svoj rozsah jednou z najnáročnejších. Predpokladom na úspešné absolvovanie kurzu a následné zloženie certifikačnej skúšky sú rozsiahle znalosti jednotlivých komponentov Genesys CIM Platform, konkrétne: T-Server, Stat Server, Universal Routing Server (URS) a Orchestration Server (ORS).

S oboma certifikovanými kolegami sedím v jednej kancelárii, takže prípravy na certifikačnú skúšku som prežívala spoločne s nimi. Môžem potvrdiť, že sa na skúšku pripravovali naozaj svedomito, a týmto pred nimi aj pred ich odbornými znalosťami skladám klobúk.

Foto-Dana   Dana Čapkovičová, Business Consulting pre Kontaktné centrá

certifikat