logo-procare

Od 1.februára 2011 prevádzkujeme kontaktné centrum na platforme Genesys formou technologického outsourcingu so spoločnosťou Alcasys Slovakia. Vďaka prechodu na platformu Genesys – Alcatel-Lucent OXE a integrácii WebGAD-u s naším CRM Workflow sa práca operátorov značne zjednodušila, čo klient pocíti výrazným znížením doby vybavenia jeho požiadavky.

logo-hour.png

Jednou z našich kľúčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pre realizáciu tejto služby sme si vybrali za partnera spoločnosť Alcasys, ktorá na základe našich požiadaviek úspešne naimplementovala riešenie Genesys. Priemerne vyriešime viac ako stovku náročných zákazníckych požiadaviek denne (v období ročných závierok a bezprostredne po aplikácii legislatívnych zmien je to aj trojnásobok). 

logo-wuestenrot.gif

Vďaka spoločnosti Alcasys sme vybudovali moderné Klientské centrum pre širokú verejnosť i vlastnú odbytovú sieť. Centrum je vybavené najnovšou technológiou na platforme Genesys, čo z neho robí multimediálne kontaktné centrum podporujúce všetky komunikačné kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkcionality systému ušité nám na mieru umožňujú zabezpečiť vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšili dovolateľnosť a zrýchlili spracovanie prichádzajúcich interakcií.

logo-hp.png

Pri riešení dostupnosti našej technickej podpory pre jedného z našich klientov sme potrebovali v krátkom čase zabezpečiť nasadenie systému kontaktného centra vo viacerých lokalitách s čo najmenším dopadom na našu súčasnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pre využitie služieb Cloud Contact Center Alcasysu, ktorý nám poskytuje všetky výhody kontaktného centra, jeho vysokú dostupnosť ako aj nahrávanie hovorov. Vďaka cloudovému riešeniu sme minimalizovali investičné náklady a získali sme možnosť flexibilne manažovať našu technickú podporu aj v prípade nárastu požiadaviek na počet operátorov.

logo-union.png

So spoločnosťou Alcasys sme riešili technologickú výmenu prvkov kontaktného centra a implementáciu nových služieb ako sú outbound hovory, emailová komunikácia, chat a integrácia kontaktného centra s CRM systémom. Jednou z výziev celého projektu bolo prepojenie existujúcej infraštruktúry s novými prvkami tak aby nebola ovplyvnená bežná prevádzka, čo sa podarilo a celý nábeh na novú technológiu prebehol hladko a komfortne.