content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Komunikácia

&nbps;

Na každodennú firemnú komunikáciu...

...ponúkame hotové riešenia od popredných svetových dodávateľov komunikačných systémov – Alcatel-Lucent, Avaya, Siemens, NICE, Polycom, Microsoft ...

Voice a Data infraštruktúra

Základom každej úspešnej firmy je komunikácia. Už dávno sa nejedná len o komunikáciu hlasovú, ale o zdieľanie a výmenu dát, email či chat. Pre tento typ komunikácie je nevyhnutné mať vybudovanú dátovú sieť, ktorej prioritami by mali byť spoľahlivosť, dostupnosť a bezpečnosť.

Aj pre dátové riešenia ponúkame plnú podporu od návrhu a realizácie až po 24/7 support. Základom dátových riešení je škálovateľná, inteligentná a efektívna architektúra, ktorá ponúka flexibilitu potrebnú pre naplnenie firemných potrieb od malých firiem až po nadnárodné korporácie s potrebami budovania siete medzi štátmi či kontinentmi.

Security

Cieľom zabezpečenia siete je ochrana podniku pred neoprávneným prístupom a zneužitím dát neoprávnenými osobami.

Fortinet ponúka kompletnú ochranu sietí a ich obsahu pred bezpečnostnými hrozbami. Za posledných 10 až 15 rokov sa hrozby transformovali z hrozieb založených na pripojení na hrozby založené na obsahu. Tradičné bezpečnostné technológie neudržali krok s týmto vývojom a nerozpoznajú rozdiel medzi škodlivým a legitímnym obsahom.

...a preto sme tu my.

Video

Videokonferencie sú dnes bežnou súčasťou firemného života. Je obrovskou výhodou možnosť okamžitého spojenia s klientom alebo partnerom a pohodlná komunikácia „face to face“, bez zdĺhavého a nákladného cestovania.

Ponúkame:

  • » videokonferenčné riešenia od spoločnosti Polycom
  • » prenájom videokonferenčného systému Polycom so zabezpečením technickej podpory
  • » realizáciu videokonferencie priamo u nás

Unified Communications

Pod názvom Unified Communications sa skrýva moderné riešenie firemnej komunikácie, ktoré pokrýva celú škálu komunikačných médií. Štandardné hlasové hovory, video hovory, konferencie, instant messaging, či zdieľanie prezentácií alebo celej plochy Vašeho počítača je len časť funkcionalít, ktoré Unified Communications dnes ponúka.

Referencia

Poskytovateľ mzdových a personálnych informačných systémov

Jednou z našich kľúčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pre realizáciu tejto služby sme si vybrali za partnera spoločnosť Alcasys, ktorá na základe našich požiadaviek naimplementovala riešenie Genesys . Priemerne vyriešime viac ako stovku náročných zákazníckych požiadaviek denne (v období ročných závierok a bezprostredne po aplikácii legislatívnych zmien je to aj trojnásobok).

Ing. Branislav Horeháj
výkonný riaditeľ