Kontaktné centrá

Efektívne a spoľahlivé riešenia

Kontaktné centrá

02

Hlasová biometria

Hlasová biometria

05

Nahrávanie hovorov

Nahrávanie hovorov
 

04

WebGAD

WebGAD

06

Cloud

Cloud

Firemná komunikácia

Efektívne a spoľahlivé riešenia

Firemná komunikácia

07

Voice a Data

Voice a Data

08

Security

Security
 

09

Video

Video

10

Unified Communications

Unified Communications

Cloudové riešenie

Efektívne a spoľahlivo


11

Rýchlosť


12

Bezpečnosť

 

13

Cena


14

Rozšíriteľnosť

Cloud

ALCASYS is a proven expert in the field of contact centres and enterprise communication solutions

We provide complex services fully covering the lifecycle of a project, including the initial analysis, solution design, development, and customization to fit your requirements. The follow-up operation support and servicing are a natural part of our service.

Our team of certified experts with vast experience in implementation of communication projects is a guarantee to high quality of services delivered.

1, 2, 3 GO!

01

Analysis

Correct understanding of customer needs is crucial for designing the most appropriate solution.

02.png

Implementation

In order to provide you with an optimal product addressing your needs, we carefully and continuously test the solution within the implementation.

03.png

Design

Our team will tailor the best technology solution based on your needs and our experience.

04.png

Support

We provide complex technical support. We are able to continuously enhance your solutions.

We are a partner to leading communication solutions vendors

Genesys
logo-nuance
 
logo-nice
logo-avaya
 
 
logo-nokia
logo-fortinet
 
logo-microsoft
logo-alcatel

Naši zákazníci sú pre nás na prvom mieste

Medzi našich zákazníkov patria úspešné slovenské firmy, aj nadnárodné spoločnosti, pre ktoré je spoľahlivosť a kvalita služieb hlavným kritériom. Mnohé z nich sú lídrami vo svojom odvetví a sme hrdí na to, že si vybrali za partnera práve nás.

logo-procare

Od 1.februára 2011 prevádzkujeme kontaktné centrum na platforme Genesys formou technologického outsourcingu so spoločnosťou Alcasys Slovakia. Vďaka prechodu na platformu Genesys – Alcatel-Lucent OXE a integrácii WebGAD-u s naším CRM Workflow sa práca operátorov značne zjednodušila, čo klient pocíti výrazným znížením doby vybavenia jeho požiadavky.

logo-hour.png

Jednou z našich kľúčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pre realizáciu tejto služby sme si vybrali za partnera spoločnosť Alcasys, ktorá na základe našich požiadaviek úspešne naimplementovala riešenie Genesys. Priemerne vyriešime viac ako stovku náročných zákazníckych požiadaviek denne (v období ročných závierok a bezprostredne po aplikácii legislatívnych zmien je to aj trojnásobok). 

logo-wuestenrot.gif

Vďaka spoločnosti Alcasys sme vybudovali moderné Klientské centrum pre širokú verejnosť i vlastnú odbytovú sieť. Centrum je vybavené najnovšou technológiou na platforme Genesys, čo z neho robí multimediálne kontaktné centrum podporujúce všetky komunikačné kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkcionality systému ušité nám na mieru umožňujú zabezpečiť vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšili dovolateľnosť a zrýchlili spracovanie prichádzajúcich interakcií.

logo-hp.png

Pri riešení dostupnosti našej technickej podpory pre jedného z našich klientov sme potrebovali v krátkom čase zabezpečiť nasadenie systému kontaktného centra vo viacerých lokalitách s čo najmenším dopadom na našu súčasnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pre využitie služieb Cloud Contact Center Alcasysu, ktorý nám poskytuje všetky výhody kontaktného centra, jeho vysokú dostupnosť ako aj nahrávanie hovorov. Vďaka cloudovému riešeniu sme minimalizovali investičné náklady a získali sme možnosť flexibilne manažovať našu technickú podporu aj v prípade nárastu požiadaviek na počet operátorov.

logo-union.png

So spoločnosťou Alcasys sme riešili technologickú výmenu prvkov kontaktného centra a implementáciu nových služieb ako sú outbound hovory, emailová komunikácia, chat a integrácia kontaktného centra s CRM systémom. Jednou z výziev celého projektu bolo prepojenie existujúcej infraštruktúry s novými prvkami tak aby nebola ovplyvnená bežná prevádzka, čo sa podarilo a celý nábeh na novú technológiu prebehol hladko a komfortne.