Kontaktné centrá

Efektívne a spoľahlivé riešenia

Kontaktné centrá

Hlasová biometria

Hlasová biometria

Nahrávanie hovorov

Nahrávanie hovorov
 

WebGAD

WebGAD

Cloud

Cloud

Firemná komunikácia

Efektívne a spoľahlivé riešenia

Firemná komunikácia

Voice a Data

Voice a Data

Security

Security
 

Video

Video

Unified Communications

Unified Communications

Cloudové riešenie

Efektívne a spoľahlivo


Rýchlosť


Bezpečnosť

 

Cena


Rozšíriteľnosť

Cloud

content_in_prefered_language_mutation

switch_content

ALCASYS je špecialista na kontaktné centrá a komunikačné riešenia

Poskytujeme komplexné služby pre celý životný cyklus komunikačného projektu, analýzu, návrh, dodávku, implementáciu, prispôsobenie riešenia požiadavkám a následnú prevádzkovú podporu a servis.

Zárukou kvalitných služieb je náš tím zložený z certifikovaných špecialistov, ktorý má dlhoročné skúsenosti s nasadzovaním a integráciou komunikačných riešení.

1, 2, 3 Start . . .

Analýza

Správne pochopenie potrieb zákazníka má zásadný význam pre navrhnutie vhodného riešenia.

Vývoj a realizácia

Počas realizácie detailne testujeme dodávané riešenie, aby sme Vám poskytli optimálny produkt pre potreby Vašej firmy.

Návrh

Na základe našich skúseností môžeme pre Vás zvoliť najvhodnejšie dizajnové riešenie.

Podpora

Poskytujeme Vám servisnú podporu a vieme sa postarať o rozvoj a modernizáciu Vašeho riešenia s príchodom nových technológií a požiadaviek.

Genesys

Sme partnerom popredných svetových komunikačných spoločností

Naši zákazníci sú pre nás na prvom mieste

Medzi našich zákazníkov patria úspešné slovenské firmy, aj nadnárodné spoločnosti, pre ktoré je spoľahlivosť a kvalita služieb hlavným kritériom. Mnohé z nich sú lídrami vo svojom odvetví a sme hrdí na to, že si vybrali za partnera práve nás.

Od 1.februára 2011 prevádzkujeme kontaktné centrum na platforme Genesys formou technologického outsourcingu so spoločnosťou Alcasys Slovakia. Vďaka prechodu na platformu Genesys – Alcatel-Lucent OXE a integrácii WebGAD-u s naším CRM Workflow sa práca operátorov značne zjednodušila, čo klient pocíti výrazným znížením doby vybavenia jeho požiadavky.

Jednou z našich kľúčových služeb je telefonická podpora – hot-line. Pre realizáciu tejto služby sme si vybrali za partnera spoločnosť Alcasys, ktorá na základe našich požiadaviek úspešne naimplementovala riešenie Genesys. Priemerne vyriešime viac ako stovku náročných zákazníckych požiadaviek denne (v období ročných závierok a bezprostredne po aplikácii legislatívnych zmien je to aj trojnásobok).

Vďaka spoločnosti Alcasys sme vybudovali moderné Klientské centrum pre širokú verejnosť i vlastnú odbytovú sieť. Centrum je vybavené najnovšou technológiou na platforme Genesys, čo z neho robí multimediálne kontaktné centrum podporujúce všetky komunikačné kanály (hlas, email, fax, SMS, web, záznamník). Funkcionality systému ušité nám na mieru umožňujú zabezpečiť vysoký stupeň flexibility a bezpečnosti, zvýšili dovolateľnosť a zrýchlili spracovanie prichádzajúcich interakcií.

Pri riešení dostupnosti našej technickej podpory pre jedného z našich klientov sme potrebovali v krátkom čase zabezpečiť nasadenie systému kontaktného centra vo viacerých lokalitách s čo najmenším dopadom na našu súčasnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pre využitie služieb Cloud Contact Center Alcasysu, ktorý nám poskytuje všetky výhody kontaktného centra, jeho vysokú dostupnosť ako aj nahrávanie hovorov. Vďaka cloudovému riešeniu sme minimalizovali investičné náklady a získali sme možnosť flexibilne manažovať našu technickú podporu aj v prípade nárastu požiadaviek na počet operátorov.

So spoločnosťou Alcasys sme riešili technologickú výmenu prvkov kontaktného centra a implementáciu nových služieb ako sú outbound hovory, emailová komunikácia, chat a integrácia kontaktného centra s CRM systémom. Jednou z výziev celého projektu bolo prepojenie existujúcej infraštruktúry s novými prvkami tak aby nebola ovplyvnená bežná prevádzka, čo sa podarilo a celý nábeh na novú technológiu prebehol hladko a komfortne.