Hackerské útoky na telefónne systémy

&nbps;

V posledných týždňoch sa na Slovensku množia hackerské útoky zo zahraničia na telekomunikačné systémy. Cieľom týchto útokov je využiť váš telekomunikačný systém ako bránu, cez ktorú volajú neznámi externí účastníci do exotických krajín, volania ktoré nie sú cenovo regulované a sú mimoriadne drahé. Škoda, ktorá môže firme za jeden víkend vzniknúť dosahuje bežne výšku niekoľko tisíc až desaťtisíc eur.

Na čo sa sústreďujú hackeri?

Vyhľadávajú „diery“ v IP sieťach a často nájdu nezabezpečenú IP-PBX, ktorá nie je dostatočne chránená, alebo aplikáciu nad PBX, ktorá využíva sieťovú komunikáciu. Následne cez takúto „bezpečnostnú dieru“ na diaľku rekonfigurujú IP-PBX systém, aby sa správal ako brána na diaľkové hovory (najčastejšie medzi Áziou a Afrikou, alebo Južnou Amerikou). Príprava na takýto útok spravidla prebieha aj počas pracovného týždňa a samotné napadnutie systému prebieha mimo pracovných dní, keď si prípadnú zmenu konfigurácie/správania sa IP PBX nemá kto všimnúť.

Inou cestou je nájdenie „diery“ v aplikáciách a slabej úrovni osobných prístupových hesiel a tak sa objavujú aj útoky na PBX systémy, ktoré sú pripojené do siete operátora aj klasickými linkami (ISDN/analógové).

news-22

Máte pochybnosti o svojej bezpečnosti? Kontaktujte nás. 

Ak máte akékoľvek pochybnosti o úrovňi zabezpečenia vášho telekomunikačného systému, môžete sa na nás bez váhania obrátiť. Preveríme základné verzie vášho systému a aplikačného vybavenia (novšie verzie a patche často obsahujú predovšetkým nové bezpečnostné prvky) a v prípade potreby vám navrhneme súbor opatrení, ktoré znížia pravdepodobnosť úspechu hackerského útoku na minimum.

Pre viac technických informácií  a konzultácie spojené s nájdením správneho riešenia nás môžete kontaktovať elektronicky na info@alcasys.eu  alebo telefonicky na +421 2 32327711.

 

08