content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Cloud

 

Cloud prináša rýchlosť, efektívnosť a pružnosť

Kontaktné centrá a komunikačné systémy v cloud prostredí prinášajú rýchlosť pri budovaní, efektívnosť a pružnosť pri prevádzkovaní a zároveň odbremenia Vašu spoločnosť od potreby spravovať technológie vo vlastnej réžii, vlastných priestoroch pri rovnakej funkčnosti ako ponúkajú riešenia “in-house”

Prečo cloud?

Rýchle spustenie služby dostupné odkiaľkoľvek, „pay per use“.

Nižšie obstarávacie nároky, nižšie náklady na prevádzkovanie systémov, nižšie náklady na zabezpečenie vysokej dostupnosti služby.

 

Vysoká dostupnosť služby, všetky potrebné médiá dostupné z viacerých zdrojov, pripojenia viacerými trasami, virtualizácia umožňuje riešiť zálohovanie...

Nižšie nároky na prevádzkovanie systémov, obnovu hardware, updaty a upgrady software, bezpečnosť a dostupnosť služby.

Referencia

Spoločnosť zaoberajúce sa vývojom technológií

Pri riešení dostupnosti našej technickej podpory pre jedného z našich klientov sme potrebovali v krátkom čase zabezpečiť nasadenie systému kontaktného centra vo viacerých lokalitách s čo najmenším dopadom na našu súčasnú infraštruktúru. Preto sme sa rozhodli pre využitie služieb Cloud Contact Center Alcasysu, ktorý nám poskytuje všetky výhody kontaktného centra, jeho vysokú dostupnosť, ako aj nahrávanie hovorov. Vďaka cloudovému riešeniu sme minimalizovali investičné náklady a získali sme možnosť flexibilne manažovať našu technickú podporu aj v prípade nárastu požiadaviek na počet operátorov.

Igor Stetulič, Country ITO
Delivery Executive