content_in_prefered_language_mutation

switch_content

Aplikace a integrace

 

Aplikace a jejich integrace

Vývoj a customizace aplikací nám dává prostor vyhovět naším zákazníkům a maximálně se přizpůsobit jejich potřebám. Náš vlastní vývojový tým poskytuje zákazníkům služby, které daleko přesahují funkce běžně dodávaných řešení.

WebGAD | WebCONFIG

WebGAD je webová aplikace určená pro agenty kontaktního centra založeného na platformě Genesys, umožňující správu všech typů interakcí. Pomocí aplikace WebGAD je možné odbavit příchozí hovory a kampaňové záznamy v režimech preview, push-preview a predictive. Dále poskytuje pokročilou správu emailů, SMS a faxů. V neposlední řadě aplikace WebGAD nabízí zpracování chatu, ať už z webové stránky nebo z mobilní aplikace.

WebCONFIG je univerzální nástroj určený pro supervizory se zaměřením na management zdrojů kontaktního centra. Poskytuje ucelený přehled o situaci v kontaktním centru včetně statistik. Umožňuje spravovat agentské skupiny, skilly nebo kapacitní pravidla pro operátory. Díky přímému vstupu do čekacích front může supervizor měnit priority emailu, přidělovat je agentům na přímé odbavení nebo je přesouvat mezi jednotlivými frontami.

SMS gateway

brána rozšiřuje možnosti kontaktního centra o komunikaci se zákazníky prostřednictvím SMS zpráv.

Vaši pracovníci mohou posílat a přijímat SMS zprávy přímo z agentského desktopu nebo prostřednictvím existujícího CRM systému. SMS brána také umožňuje hromadné zasílání parametrizovatelných SMS zpráv formou kampaní.

Ticketing

Ticketing systém sdružuje komunikaci klienta s vaší společností do jednotné konverzace – ticketu. Systém umožňuje spojovat emaily, SMS, webové formuláře i telefonáty. Na základě kategorie samotného ticketu (např. reklamace, žádost o nové služby, žádost o poskytnutí pomoci) umí systém automaticky přiřadit priority pro řešení a následně určeným agentům přidělit úkoly ke zpracování.

Ticketing také umožňuje automatizovaný způsob zpětné vazby, který informuje zákazníky o stavu řešení jejich požadavku.

Integrace se SAP CRM, Siebel, MS Dynamics

Na rychlé a efektivní vyřízení požadavků klientů je integrace kontaktního centra se CRM systémy přímo nevyhnutelná. Integrace přináší zkrácení délky hovorů, zatímco agentovi poskytne vše podstatné a umožňuje pracovat s interakcemi efektivněji, pokud jsou systémy správně propojené.

Předávání informací mezi kontakním centrem a CRM také umožňuje backoffice či pobočkám navázat na komunikaci, která začala v kontaktním centru a přerostla v obchodní příležitosti.

Reference

Jedna z nejzkušenějších pojišťoven na slovenském trhu

Se společností Alcasys jsme řešili technologickou výměnu prvků kontaktního centra a implementaci nových služeb, jako jsou outbound hovory, emailová komunikace, chat a integrace kontaktního centra s CRM systémem. Jednou z výzev celého projektu bylo propojení existující infrastruktury s novými prvky tak, aby nebyl ovlivněn běžný provoz, což se podařilo a celý přechod na novu technologii proběhl hladce a komfortně.

Richard Stránsky
ředitel Zákaznickeho centra